SukuSampo2Tiedotteita


Tällä sivulla on tiedotteita, jotka koskevat ohjelman muutoksia ja korjauksia.

Ohjelmapäivitysten asentaminen

Jos SukuSampo2 on asennettu koneeseen aikaisemmin, voi uuden asennuksen tehdä entisen päälle, koska asennus päivittää vain ohjelman sekä ohje-tiedoston (Help). Älä poista käsin mitään tiedostoja äläkä poista entistä SukuSampo2-asennusta. Omat sukututkimustietosi säilyvät ennallaan.


05.01.2021 Korjattu ohjelmavirhe henkilön sukukirjassa

Eräs ohjelman käyttäjä raportoi parista virheestä henkilön sukukirjoissa. Kun tulostettaan henkilön RTF-sukukirjaa perheestä, jossa on yli 9 lasta, tulostuu kymmenennestä lapsesta eteenpäin rivit liian oikealle jääden osittain näkymättömiin. Virhe on nyt korjattu.

Toinen, paljon mutkikkaampi virhe on seuraava: Jos perheessä on useampi puoliso ja 1. puolison kanssa on lapsia, joilla on oma Taulu perheestään, niin niissä Tauluissa tulostuu vanhempien Taulu-viite oikein, mutta 2. puolison lasten Tauluissa perheestään vanhempien Taulu-viite on virheellinen. (Se vaikuttaisi olevan Lapsen perheen Taulun numero -1). Mutta tätä virhettä ei tule, jos 1. puolison kanssa saaduilla lapsilla ei kellään ole omaa Taulua perheestään eli ovat perheettömiä (tai perhetietoja ei ole) ja tällöin 2. puolison lasten Tauluissa perheestään vanhempien Taulun numero on oikein.

Valitettavasti tuo varsin harvinainen virhetilanne on niin mutkikas, että sen korjausyritys johtaa toisenlaisiin virheisiin, joten en ole ponnisteluista huolimatta löytänyt vielä sellaista ratkaisua, jossa kaikki taulunumerot toimisivat oikein.

Tuon taulunumerovirheen korjaamisen voit tehdä tekstinkäsittelyohjelmalla jälkeenpäin ennen sukukirjan tulostamista.

30.05.2019 Korjattu ohjelmavirhe sukupuolen käsittelyssä

Havaitsin virheen henkilötietojen päivityksessä. Kun henkilön tietoja lähtee muuttamaan ja sitten peruu muutoksen ja menee uudelleen saman henkilön muutokseen, niin sukupuoli on väärä tai jopa tyhjä (kumpikaan radionappi ei ole päällä). Jos tuon hyväksyy, niin siitä aiheutuu hankala virhe, mikäli henkilölle on jo tallennettu perheitä: syntyy perhe, jossa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa (tämä ohjelma on vanhanaikainen, eikä hyväksy moista). Tuollaisen virheen korjaus on todella hankalaa. Siksi päivitä ohjelma välittömästi!

12.05.2019 Korjattu väärän sukupuolen muuttaminen

Jos henkilölle on tallennettu väärä sukupuoli ja hänet on jo merkitty johonkin perheeseen puolisoksi, on sukupuoli korjattava. Logiikkavirheestä johtuen korjausyritys henkilölomakkeen kautta oli kuitenkin estetty harmaannuttamalla sukupuolen valintanapit henkilölomakkeella. Tämä asia on nyt korjattu ja sukupuolen voi tässä tilanteessa henkilölomakkeella muuttaa, jos ohjelma on antanut virheilmoituksen joko kahdesta miehestä tai kahdesta naisesta perheen puolisoina. Valitan sitä, että sateenkaariperheitä ei voi tällä ohjelmalla tallentaa, koska se johtaisi loogiseen kaaokseen.

29.04.2018 Lisätty henkilö- ja perheselausikkunoihin pikavalikko

Molempiin selausikkunoihin on lisätty pikavalikko, joka avautuu hiiren kakkospainikkeella. Pikavalikoissa on samat näyttötoiminnot kuin selausikkunoiden painikkeissa, esimerkiksi henkilöselausikkunan pikavalikossa on toiminnot "Esivanhemmat" ja "Näytä perheet".

29.04.2018 Täydennetty GEDCOM-vientiä

GEDCOM-viennissä henkilö- tai perhekuvien puuttuminen kuvatiedostoina on aiheuttanut ongelmia. Tämä tilanne ei pitäisi tulla kysymykseen kuin silloin kun käyttäjä on syystä tai toisesta joko hävittänyt tai siirtänyt kuvatiedostot eri paikkaan, kuin mistä ne on tallennettu ohjelmaan.

Ohjelma on ennenkin ilmoittanut kuvatiedostojen puuttumisesta, mutta käyttäjä on joutunut kuittaamaan jokaisen puuttuvan kuvan erikseen. Nyt ohjelma kysyy, ilmoitetaanko jokaisen kuvan puuttumisesta erikseen. Jos ei haluta, niin ohjelma hylkää automaattisesti kaikkien puuttuvien kuvien linkit ja tekee muuten GEDCOM-tiedoston ilman ao. kuvia.

14.02.2018 Korjattu edelleen yhden puolison perheitä

Edelleen oli ongelmia niiden perheiden tallennuksessa, joissa on vain yksi puoliso. Jos noilla puolisoilla on myös muita omia perheitä, kuten naisilla, jotka ovat ensin synnyttäneet aviottomia lapsia ja sitten menneet naimisiin. Noissa tapauksissa henkilön perhenumeron automaattinen lisäys ei toiminut perheiden tallennuksessa.

30.01.2018 klo 10:40 Korjattu edelleen tietokannan asetuksia

22.01.2018 päivän korjaus ei mennyt ihan putkeen, vaan siihen jäi virhe, joka tuli esiin luotaessa uutta sukua. Tämä virhe sotki järjestelmän tiedot ja aiheutti sen, ettei ohjelma suostunut toimimaan ollenkaan. Virhe on nyt löydetty ja korjattu. Jos asensit ohjelmasi 22.01. - 30.01.2018 välillä, niin ilmoita siitä minulle. Joudumme lähettelemään sähköposteja ongelman korjaamiseksi.

22.01.2018 Korjattu tietokannan asetuksia

Menneiden kuukausien aikana käyttäjiltä on tullut ilmoituksia virheistä, kuten
DBISAM Engine Error # 11013 Access denied to table or backup file '39200'
Noissa virheissä tuo lainausmerkeissä oleva numero vaihtelee, koska kyseessä on tietokantaohjelman tekemästä tilapäistiedostosta. Virhe johtui siitä, että käyttämäni tietokantaohjelmisto ei tunnu sopivan yhteen nykyaikaisten Windows-käyttöjärjestelmien kanssa. Löysin virheen korjaamiseen keinon ja toivon, että noita virheilmoituksia ei enää tule.

21.01.2018 Korjattu virhe lokitiedostoon tulostuksessa

Jos tulostus lokitiedostoon on ollut päällä järjestelmän asetuksissa, niin se on aiheuttanut monenlaisia virheilmoituksia. Muun muassa I/O Error 32. Sinänsä tulostu lokitiedostoon on tarkoitettu vain virheiden jäjittämiseen, joten on koomista, että juuri se aiheutti virheitä. Olen nyt kirjoittanut tämän ohjelman osan melko perusteellisesti uudelleen ja toivon sen nyt toimivan oikein. Pyydän palautteita, ellei toimi.

08.01.2018 Korjattu virhe sukulaisuuskaaviossa

Sukulaisuus toiseen henkilöön ei toiminut, kun lähtöhenkilöllä ei ollut puolisoa (lähtöhenkilöllä avioton lapsi).

21.12.2017 Lisätty talo kaavioihin

Lisätty syntymä- ja kuolitalot esivanhempain- ja jälkeläisten kaavioihin. Talo tulee näkyviin, jos on valittu kylä kaavion tietoihin.

03.12.2017 Korjattu sukukirjojen linkkejä

Henkilön jälkeläisten sukukirjalinkit olivat väärin eräissä tapauksissa. Linkit on nyt korjattu.

28.11.2017 Korjattu GEDCOM-tuontia

Korjattu GEDCOM-tuontia siten, että ohjelma osaa ilmoittaa ja ohittaa ne GEDCOM-rivit, joista puuttuu rivinumero ja TAG kokokonaan. Tällaisia rivejä on tuottanyt MyHeritage-ohjelma.

22.9.2017 Korjattu 7-polven esivanhempain taulua

Korjattu 7-polven esivanhempain taulua, jossa lähtöhenkilö ei näkynyt kunnolla kaavion alareunassa.

5.2.2017 Korjailtu jälleen sukukirjan linkkejä

Korjattu esivanhempain sukukirjan linkkejä, joista osa oli väärin vanhempien tiedoissa taulun alussa.

03.02.2017 Paranneltu eräitä henkilö- ja perhelomakkeen otsikoita ym.

Selvennetty lomakkeikkunoisen otsikoita henkilö- ja perhelomakkeissa. Esimerkiksi kun perhelomakkeelta aloitetaan lasten tallennusta "Lisää lapsia" -painikkeella, niin avautuvan henkilölomakkeen otsikkona on nyt "Lisää lapsihenkilöitä ja sijoita perheeseen".

Korjattu pieni vika jälkeläisten kaavion kuoliajan sijoituksessa. Tuo oli hieman liian vasemmalla.

19.01.2017 Virhe perhelomakkeen Lapset-painikkeessa

Perhelomakkeen Lapset-painike ei ollut harmaa, kun aloitettiin uuden suvun tallennus.

19.01.2017 Virhe suvun varmistuksessa ja palautuksessa

Ohjelma ilmoitti, että laite ei ollut valmiina, kun haluttiin varmistaa tai palauttaa suvun tiedot.

18.01.2017 Sukukirja henkilöstä, virhe

Sukukirja henkilöstä sisälsi vääriä tauluviitteitä joidenkin perheen vanhempien kohdalla. Vika on korjattu.

16.01.2017 Pieniä korjauksia jälkeläisten kaavioon

Pari viivojen lyhennystä jälkeläisten kaavioon.

19.12.2016 Korjailtu sukukirjan linkkejä

Kaikki sukukirjan linkit eivät toimineet oikein selattaessa sukukirjaa nettiselimella.

11.12.2016 Lisätty sukukirjan sisällysluetteloon taulun lisätunnus

Sukukirjan hakemistosta puuttui taulun lisätunnus.

11.12.2016 Sukulaisuus toiseen henkilöön, korjaus

Sukulaisuus toiseen henkilöön: kun kaavion laatikoiden kokoa muutettiin hiiren pyörällä, niin tekstin koon muutos toimi oikein, mutta laatikon koko säilyi ennallaan. Myös laatikon leveyden muutoksessa kaavio ei piirtynyt uudelleen.

5.12.2016 Korjailtu pikkuvirheitä sukukirjan tulostuksesta

Sukukirjan tekstissä oli pilkkuja ja välilyöntejä joissakin väärissä paikoissa.

23.11.2016 Korjailtu tulostetta "Sukulaisuus toiseen henkilöön"

Tässä tulosteessa oli useita ongelmia, joita olen korjaillut.

18.11.2016 Lisätty sukupuolen tarkistus patronyyminimen perusteella

Jos lisää perheeseen lapsia tai tallentaa henkilöitä suoraan henkilölomakkeella, voi tehdä virheen sukupuolen asettamisessa. Kun sitten sijoittaa näitä henkilöitä perheen vanhemmiksi, saattaa saada aikaan virheen, jossa perheessä on joko kaksi miestä tai naista. Tällaisen virheen korjaaminen on sekä työlästä että tarkkuuta vaativaa. Siksi lisäsin sukupuolen tarkistuksen patronyyminimen perusteella, joka estää ainakin varhaisimpien henkilöiden väärän sukupuolen tallennuksen.

16.11.2016 Muutettu eräiden apuikkunoiden alkusijaintia

Henkilön perheet, Perheenjäsenet, Lapset, Miehet ja Naiset -apuikkunoiden alkusijainti on ollut keskellä näyttöä, jolloin ne ovat peittäneet usein hyödyllisiäkin alla olevia tietoja. Sijainnit on nyt muutettu, jotta ikkunoita ei tarvitse käsinsiirtää niin usein.

15.11.2016 Korjattu uudelleen erikseen tallennettujen lasten liittäminen perheeseen

Kun henkilö on tallennettu suoraan henkilölomakkeelle (tallentamatta henkilöä perhelomakkeen kautta), niin ohjelma ei ole osannut näyttää tällaisia henkilöitä perhelomakkeen alimman painikerivin Lapset-painikkeella avautuvassa ikkunassa. Täysin perheettömät "irtohenkilöt" eivät vieläkään näkyneet lapsiluettelossa. Toivottavasti tämä nyt lopulta toimii!

Samalla on korjattu henkilölomaketta niin, että henkilön sukupuolta ei saa enää muuttaa, jos hänellä on tallennettu omia perheitä (siis perheitä, joissa hän on puolisona). Sukupuolen vaihtaminen tuossa tilanteessa aiheutti todella pahoja ongelmia.

23.10.2016 Korjattu virhe tulostuksessa "Sukulaisuus toiseen henkilöön"

Kun sukulaisuutta on yritetty etsiä, niin ohjelma antoi ilmoituksen "Henkilön numero 0 tietoja ei löydy". Vika on nyt korjattu.

28.9.2016 Korjattu virhe "Sukutaulu ei aukene"

Tämä virhe on estänyt ohjelman käyttämisen.

26.9.2016 Korjattu virhe seisemän polven esivanhempain taulukosta

Seitsemän polven esivanhempain taulukossa oli tekstinylivuoto, kun laatikoihin tulostettava teksti oli liian pitkä. Virhe on korjattu jakamalla tekstiä useammille riveille (esimerkiksi arvo ja ammatti eri riveille 4:n laatikkorivin tekstissä). Jako eri riveille on tehty ohjelmassa, joten ohjelman käyttäjän ei tarvitse tehdä jakoa itse.

23.09.2016 Korjattu pääikkunan koon ja sijainnin talletus

Kun ohjelman lopettaa, tulisi ikkunoiden näkyä seuraavalla käynnistyskerralla samassa paikassa ja saman kokoisina, kuin edellisellä kerralla. Tämä ei toiminut kunnolla ja on nyt korjattu. Jäljelle jäi ongelma, jossa henkilöselausikkuna ja perheselausikkuna joskus vaihtavat paikkaa, kun ohjelman pääikkunan kokoa muuttaa. Tästä ongelmasta selviytyy helpoimmin lopettamalla ohjelma ja käynnistämällä se uudelleen.

23.09.2016 Täydennetty arvon ja ammatin tallennusta

On täydennetty henkilölomakkeen toimintoja arvon ja ammatin tallennuksen osalta. Nyt ohjelma ei tarjoa "väärän sukupuolen" arvoa tai ammattia, mikäli nuo käyvät selville tietosisällöstä. Jos kyseessä on miehen tietojen tallennus, arvoon tai ammattiin eivät tule näkyviin ne rivit, joissa on sanat nainen tai tytär. Vastaavasti naisille tarjotaan vain niitä rivejä, joissa ei ole sanaa mies tai poika. Samat säännöt toimivat myös ruotsiksi.

10.09.2016 Korjattu virhe perhelomakkeelta miesten, naisten ja lasten hausta

Perhelomakkeen alaosassa on kolme painiketta, joilla voidaan hakea mies, nainen tai lapsi jo tallennetuista henkilöistä. Jos teki hakua päivämäärän perusteella, ohjelma haki aina kohdalle asianomaisen vuoden ensimmäisen henkilön, eikä sitä henkilöä, jota haettiin. Näin käyttäjä joutui siirtämään kohdistinta käsin halutulle riville.

25.8.2016 Korjattu virhe perhelomakkeelta

Perhelomakkeelle oli päässyt virhe jonkin muun virheen korjauksen yhteydessä. Kun perhelomakkeelta painoi Lisää lapsia-painiketta, avautui henkilölomake, jossa ei pystynyt vaihtamaan sukupuolta. Näin ollen perheen tyttttärien tallennus ei onnistunut.

24.8.2016 Lisätty henkilökortin tulostus

Käyttäjien pyynnöstä henkilöselausikkunan Tulosta-valikkoon on lisätty mahdollisuus tulostaa henkilökortteja.

24.8.2016 Korjattu esivanhempain taulua (7 sp)

Esivanhempain taulun käynnistys antoi vain virheilmoituksen, kun sitä yritettiin käynnistää. Kysymyksessä oli jossain ohjelmoinnin vaiheessa mukaan pujahtanut vanha versio. Vika on nyt korjattu.

24.8.2016 Täydennetty tulosteiden poistoa levyltä

Tulosteiden poisto levyltä ei antanut mitään informaatiota siitä, mitä poistetaan ja mistä. Toimintoa on täydennetty nyt niin, että se näyttää ikkunan, josta näkyvät poistettavat kansiot ja niiden tiedostot. Toiminto poistaa vain HTM-, BMP- ja JPG-tiedostot tulostekansioista ja lopuksi tyhjiksi jääneet tulostekansiot. Tulosteiden pääkansio jää edelleen levylle tyhjänä.

16.8.2016 Korjattu perheikkunan toimintaa

Perheikkunassa oli kiusallinen virhe eräiden rivien osalta tietyn kokoisessa ikkunassa. Tämä johti siihen, että ohjelman käynnistyessä ohjelman tallentama perherivi ei ollutkaan valintavärillä (=keltainen) väritetty, vaan väri oli väärällä rivillä. Tämä johti ohjelman kummalliseen käyttäytymiseen, kun perheillkuasta valittiin sitten jokin toinen rivi. Virhe esiintyi vain tietyn kokoista perheselausikkunaa käytettäessä ja vain tietyillä riveillä. Vika on nyt korjattu.

19.6.2016 Korjattu luetteloiden tulostus

Henkilö- ja perheluettelot eivät toimineet oikein.

19.6.2016 Korjattu perheen vanhempien tallennusta

Kun perheen puolisoita tallennetaan perhelomakkeen kautta (Lisää mies ja Lisää nainen -painikkeiden kautta), oli henkilölomakkeella mahdollista vaihtaa henkilön sukupuoli. Tämä mahdollisti tilanteen, jossa perheeseen tuli kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Tämä on nyt estetty siten, että sukupuolen vaihtaminen henkilölomakkeella on nyt estetty, kun puoliso tallennetaan perhelomakkeen kautta.

16.6.2016 Korjattu erikseen tallennettujen lasten liittäminen perheeseen

Kun henkilö on tallennettu suoraan henkilölomakkeelle (tallentamatta henkilöä perhelomakkeen kautta), niin ohjelma ei ole osannut näyttää tällaisia henkilöitä perhelomakkeen alimman painikerivin Lapset-painikkeella avautuvassa ikkunassa.

29.5.2016 Korjattu viiden polven esipolvitaulua

Viiden polven esipolvitaulu ei oikein osunut paperille, vaan valui sen ulkopuolelle. Vika on nyt korjattu. Fonttikoon asettaminen on muutettu siten, että käyttäjä voi asettaa fonttikoon vain välillä 6.. 9.

31.5.2016 Parannus kaavioiden siirtelyyn hiirellä vetämällä

Laajan kaavion katselu hiirellä vetämällä oli epähavannollista, koska hiiren kohdistimen kuvake ei muuttunut, kun hiiren painike painettiin alas. Myös kaavion vetäminen hiirtä siirtämällä ei siirtänyt kaaviota heti, vaan vasta päästettäessä hiiren painike ylös.

Nuo seikat on nyt paranneltu siten, että painetttaessa hiiren painike alas, hiiren osoittimen kuvake muuttuu kädeksi ja päästettäessä hiiren painike ylös tavalliseksi hiiren kuvakkeeksi (nuoleksi). Myös vedettäessä hiirtä painike alhaalla kaavio siirtyy heti vetosuuntaan.

31.5.2016 Korjauksia esivanhempain kaavioon

Esivanhempain kaaviossa oli vika aviottoman lapsen kohdalla. Äidin ja lapsen yhdistävä viiva meni äidin laatikon päälle.

24.5.2016 Korjattu perhelomaketta

Näytön kokoa suurennettaessa lasten painikepalkki perhelomakkeella saattoi kadota. Korjattu myös perhelomakkeen tarkistusrutiineista ohjelmavirhe, joka syntyi tilanteessa, jossa lapsen syntymäaikaa verrattiin äidin syntymäaikaan. Tällöin ohjelma antoi virheilmoituksen "Format '%s' invalid or incompatible with argument".

17.5.2016 Korjattu sukukirjan linkkejä

Sukukirjassa oli linkkiongelmia, jotka johtuivat osin ohjelmavirheestä ja osin siitä, että linkin kohde (ankkuri) määritellään eri tavalla HTML5-kielessä kuin vanhemmassa HTML4-kielessä. SukuSampo2 oli kirjoitettu alunperin HTML4-kielen aikoina, joten sukukirjan linkit eivät toimineet oikein kaikissa selainohjelmissa.

Kannattaa myös muistaa, että avattaessa sukukirjaa tekstinkäsittelyohjelmilla, niin ainakin OpenOffice Writer- ja LibreOffice Writer -tekstinkäsittelyohjelmissa linkit toimivat vain pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla!

4.5.2016 Korjattu esivanhempain sekä jälkeläisten kaavioita

Esivanhempain kaaviossa oli virhe, jonka vuoksi kaavion laatikot olivat liian kaukana toisistaan.

Jälkeläisten kaaviossa oli virhe tilanteessa, jossa henkilöllä oli kaksi tai useampia puolisoja ja henkilö oli alimmalla rivillä kaaviossa. Silloin henkilö tulostui moneen kertaan.

24.4.2016 Korjattu perhelomakkeen perhenumeroiden muutosta ym.

Perhelomaakkeella olevien miehen ja naisen perhenumeroiden muutos ei toiminut.

Täydennetty myös lasten muutosta siten, että lapsen muutos alkaa myös kaksoisklikkaamalla perhelomakkeelta lapsen riviä.

Ensimmäinen suvun tietojen varmistus ei toiminut ja se on nyt korjattu. Samoin on korjattu varmistuksen toimintaa, kun viimeksi varmistuksessa on käytetty muistitikkua. Ohjelma osaa nyt pyytää laittamaan muistitikun koneeseen.

23.4.2016 Täydennetty uuden suvun luontia

Uuden suvun luontia on täydennetty niin, että suvun tiedot voi sijoittaa muuallekin kuin C-levyasemaan. Tiedot voi sijoittaa paitsi muille kiinteille levyasemille, myös ulkoiselle levyasemalla tai vaikkapa muistitikulle. Tämä mahdollisuus on ollut olemassa uuden suvun luonti-ikkunan selityksessä, mutta se ei ole toiminut, koska käyttäjä ei ole päässyt muuttamaan uuden suvun laitetta ja hakemistoa.

17.4.2016 Korjattu asennusongelmia

Asennuksessa on ollut ongelmia silloin, kun ohjelma on asennettu pääkäyttäjänä ja sitten on yritetty kayttää ohjelmaa peruskäyttäjänä. Nyt asennuksen voi tehdä pääkäyttäjänä ja ohjelmaa voi käyttää sitten joko peruskäyttäjänä tai pääkäyttäjänä. Huomaa kuitenkin, että pääkäyttäjä ei voi nähdä peruskäyttäjänä tallennettuja sukuja eikä päinvastoin.

8.4.2016 Patronyyminimen erottelun korjaus GEDCOM-tuonnissa

Jos patronyyminimi oli kirjoitettu etunimikenttään, se tuli kahteen kertaan, koska se jäi poistamatta etunimikentästä.

8.4.2016 Vain yksi etunimi GEDCOM-tuonnissa

Eräissä tapauksissa etunimeen tuli vain ensimmäinen nimi. Korjattu niin, että kaikki etunimet tulevat mukaan.

2.4.2016 Sukuohjelmisto 2004 GEDCOM

Täydennetty ohjelmaa niin, että sillä voi tuoda suvun myös Sukuohjelmisto 2004 -ohjelmalla tehdystä GEDCOM-tiedostosta. Testattu GEDCOM-tiedostolla, jossa on yli 12000 henkilöä ja yli 4000 perhettä.

31.3.2016 Patronyyminimen erottelu GEDCOM-tuonnissa

Täydennetty ohjelmaa niin, että se pyrkii erottelemaan GEDCOM-tuonnissa patronyyminimet (ns. isän nimet) omaan kenttäänsä, vaikka lähdeohjelma olisi pitänyt etu- ja patronyyminimen samassa tietokentässä.

29.3.2016 Paranneltu kaavion vetämistä hiirellä

Ohjelma käyttäytyi hieman levottomasti, kun kaaviota veti hiirellä.

27.3.2016 Korjauksia varmistukseen ja palautukseen

Virheen korjaus koskee irrotettavan tietovälineen käyttöä varmistuksessa tai palautuksessa.

Ensimmäinen tilanne: varmistus on tehty viimeksi jollekin irrotettavalle tietovälineelle, kuten muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle ja on unohdettu kytkeä tietoväline koneeseen ennen varmistuksen aloittamista.

Toinen tilanne: yritetään palautusta irrotettavalta tietovälineeltä ja on unohdettu kytkeä tietoväline koneeseen ennen palautuksen aloittamista.

Molemmissa tilanteissa ohjelma on antanut epämääräisen englanninkielisen virheilmoituksen jota on vaikea ymmärtää.

Ohjelmaa on korjattu siten, että se kehottaa laittamaan ulkoisen tietovälineen (muistitikun tai ulkoisen kiintolevyn) paikalleen ja yrittämään sen jälkeen uudelleen.

Miksi ohjelma sitten vaatii myös uudessa varmistuksessa saman tietovälineen, johon edellinen varmistus tehtiin? Tämä johtuu siitä, että ohjelma on tehty niin, että se ehdottaa uutta varmistusta samalle tietovälineelle, johon edellinen varmistus tehtiin (ohjelma laittaa talteen varmistuslaitteen).

19.3.2016 Täydennetty Lataus ja asennus-sivun ohjeita

Eräillä ohjelman lataajilla on ollut vaikeuksia Avast Antivirus-ohjelman kanssa sen estäessä ohjelmapaketin lataamisen. Siksi Lataus ja asennus-sivun ohjeita on täydennetty sivulla Avast Antivirus -ohjelman aiheuttamat hankaluudet SukuSampo2-ohjelman latauksessa ja asennuksessa.

17.3.2016 Asennuksen korjaus

Asennuspaketissa oli ongelma, joka nyt on korjattu. Joskus asennus toimi oikein ja joskus väärin. Ongelma näkyi siinä, että asennuksen jälkeen ohjelma antoi virheilmoituksia eikä ohjelmaa pystynyt helposti keskeyttämään. Jos et siis saanut ohjelman asennusta toimimaan, voit nyt yrittää uudelleen.

14.3.2016 korjauksia

Korjattu lokitiedostoon tulostus, joka ei toiminut ollenkaan. Lokitiedosto on tarkoitettu virheiden jäljitykseen ja lokitiedostoon tulostus ei ole normaalisti päällä. Sen voi asettaa päälle ja pois järjestelmävalikosta.

Korjattu perhelomakkeen Tyhjennä lapsi -painikkeen asetusta. Painike oli harmaa (ja siis ei käytettävissä), kun lapsi lisättiin Lapset-painikkeen kautta, jolloin lasta ei voinut poistaa perheestä.

13.3.2016 Nollia tyhjien tilalle päivämääriin

Täydennetty ohjelmaa niin, että käyttäjän tyhjäksi jättämät merkit päivämäärissä muutetaan kysymysmerkeiksi, esimerkiksi ??.??.1920. Näin vältetään mm. sukukirjassa päivämäärä . . 1920. Kysymysmerkit saa halutessa pois sukukirjassa laittamalla rastin kohtaan "noin-sana vajaisiin päivämääriin.

13.3.2016 Korjattu perhelomakkelta aloitettava lapsen tietojen muutos

Ohjelma toimi väärin, kun juuri lisätyn lapsen tietoja korjattiin välittömästi ennen perhelomakkeen tallennusta. Uuden lapsen tiedot katosivat perhelomakkeen lapsilistasta.

11.3.2016 korjattu perhelomaketta ja nimien kopiointia

Korjattu perhelomakkeen Muuta lasta -painikkeen toimintaa niin, että muutetut tiedot näkyvät lapsilistassa.

Muutettu nimien kopiointia henkilö- ja perhelomakkeilla niin, että ohjelma tarjoaa samoilla kirjaimilla alkavista nimistä viimeksi käytetyn.

Esimerkki: jos kylään on tallennettu Raivola ja Rantakylä, joista Rantakylä viimeksi, niin ohjelma ehdottaa R-kirjaimella ensin Rantakylää.

Virhe 11.3.2016 asennuspaketissa

Jos asensit ohjelman 11.3.2016 asennuspaketista, niin lataa ja asenna ohjelma uudelleen. Perhelomakkeella perheen tyttären tietojen muutoksen jälkeen perheen tytär oli siirtynyt perheen äidin paikalle.

8.3.2016 on myös korjattu perheen vanhempien henkilötietojen korjaus perhelomakkeen kautta. Perhelomakkeelle jäi päivittämättä muutettu nimi tai syntymäaika. Samoin on korjattu lapsilistan Muuta lapsi-painike, joka antoi mahdollisuuden yrittää muuttaa tyhjää lapsilistaa.

Kannattaa asentaa ohjelma uudelleen (entisen päälle poistamatta käsin mitään tiedostoja), jos asiat haittaavat.

8.3.2016 korjattu kaste- ja hautausajat automaattisesti

Löysin kiusallisen ominaisuuden ohjelmasta, kuin se asettaa kaste- ja hautausajat automaattisesti syntymä- ja kuolinajan perusteella. Koska kaste- ja hautausaikoja ei ole aina saatavilla, joutuu niitä naputtelemaan pois usealla Delete-näppäimen painalluksella.

Korjasin sen näin:

Lisätty henkilölomakkeen pikavalikkoon uusi rivi:

Arvioi autom. kaste- ja hautausaika

jolloin käyttäjä voi valita, arvioiko henkilölomake kaste- tai hautausajan syntymä- ja kuolinajan perusteella. Edellisessä versiossa arviointi oli automaattinen ilman valintamahdollisuutta. Ohjelman asennuksen jälkeen toiminto on päällä.

Samalla on lisätty myös arvioidun ajan poistaminen aikakentästä näppäinyhdistelmällä Ctrl + Delete. Tämä poistaa koko päivämäärän. Muutos on täydennetty myös Ohjeeseen.

23.2.2016 on korjattu lisää GEDCOM-tiedostojen tuonnissa olevia vikoja

Ohjelmaa on nyt testattu seuraavista ohjelmista tuoduilla GEDCOM-tiedostoilla: Sukujutut, MyHeritage Family Tree Builder, Geni.Com, ja Ahnenblatt. Myös GEDCOM-tuonnin keskeytystä on korjattu.

20.2.2016 on korjattu GEDCOM-tuonnin vikoja

Viat ovat koskeneet ulkomaisten sukututkimusohjelmien GEDCOM-tiedostojen tuontia. Ohjelma jäi jumiin ja ääkköset eivät toimineet.Lähetä sähköpostia tekijälle: SukuSampo2